Skip to main content

Pagbati / Kumusta

Maligayang pagdating sa website ng Foundation North – salamat sa pakikipag-ugnayan ninyo sa amin.

Ang Foundation North ay ang community trust para sa Auckland at Northland.

Pangarap namin ang napabuting mga buhay.
Nagkakaloob kami ng mga grant sa mga grupo sa komunidad at mga organisasyon ng kawang-gawa na naghahatid ng mga serbisyo, programa at kaganapan para tumulong na lumago ang mga komunidad sa Auckland at Northland – ngayon at sa hinaharap. 

Gusto naming magkaroon ng epekto ang aming pondo sa apat na pagtutuonang larangan: mas mataas na pagkakapantay-pantay, pagsasama sa lipunan, napapanumbalik na kapaligiran at suportang pangkomunidad.

Bukas sa buong taon ang aming mga programang pagpopondo sa komunidad. Maaaring may iba pang suporta – depende sa uri ng inyong proyekto at organisasyon.

Ang pinakatanyag naming mga programang pagpopondo ay Quick Response Grants (para sa mga kahilingan na hanggang $25,000), at Community Grants (para sa mga kahilingan na mahigit sa $25,000).
Upang mag-apply sa unang pagkakataon, isang tao sa inyong organisasyon ang magrerehistro muna sa aming Funding Hub- ang aming proseso ng aplikasyon ay online.

Nakahanda kaming magbigay ng payo at suporta sa telepono, sa email o nang personal. 

Kung gusto ninyo ng suporta mula sa isang tagapagsalin ng wika para ma-access ang nilalaman ng aming website na nasa wikang Ingles, mangyaring kontakin kami sa inyong sariling wika at ikagagalak naming suportahan kayo.

info@foundationnorth.org.nz 

o pwede ninyo kaming tawagan sa
Freephone 0800 272 878 o (09) 360 0291, o

padalhan kami ng sulat sa Foundation North, PO Box 68-048, Victoria St West, Auckland 1142 o kumpletuhin ang online na contact form dito
Umaasa kaming makaka-ugnayan namin kayo.

Maraming salamat / Paalam