Skip to main content

Kia Orāna

Tūrou ‘Aere mai ki te kupenga ‘ātui roro uīra ā te Foundation North – meitaki nō tei ‘ātui mai kia mātou.

Ko te Foundation North, e putuputu’anga ‘ōronga tauturu ‘irinaki’ia te reira nō te matakeinanga nō ‘Ākarana ē te Tai Tokerau.

Ko tā mātou ‘ōrama, kō te ‘akameitaki atu i te ‘ōra’anga

E ‘ōronga tu’anga moni tauturu ana mātou ki te au putuputu’anga matakeinanga ē te au putuputu’anga rave ‘anga’anga tūtaki-kore e ‘ōronga nei i tēta’i au tu’anga tauturu, te au porokarāmu ē te au ‘akakoro’anga i te tauturu i te au matakeinanga i roto ia ‘Ākarana ē te Tai Tokerau kia mātūtū ‘ua atu rāi – ī teia nei ē, i te au tuātau ki mua.

Ka ‘inangaro mātou i tā mātou tu’anga moni ka ‘ōronga, kia pu’apinga’ia i roto i te au tu’anga ē, ‘ā, tei ‘akatinamou’ia : ‘akama’ata atu i te tūranga ‘aka’āiteite’anga, tūranga ‘akapiri’anga ki roto i te au tu’anga kātoatoa, tūranga ‘aka’ōu’anga ē te tāporoporo’anga i te ‘enua ē te tauturu i te matakeinanga.

Tē tu’era nei tā mātou tu’anga moni tauturu ki te au porokarāmu matakeinanga i te au tuātau kātoatoa i te mata’iti. Ka rauka katoa tēta’i au tauturu kē atu – tei runga ‘ua i te tu ō tō’ou ‘akakoro’anga ē, tā’au putuputu’anga.

Ko te au pati’anga anoano ma’ata rava ‘ia atu nō te au tu’anga moni tauturu, kō te Moni Tauturu Pa’u Viviki (nō te pati’anga moni taeria atu ki te $25,000), ē te au Moni Tauturu ki te Matakeinanga (nō te pati’anga moni taeria atu ki te $25,000).

Nō te pati’anga i te moni tauturu nō te tuātau mua, ka anoano’ia kia rētita tēta’i tangata mei roto mai i tā kōtou putuputu’anga ‘iāia na mua i roto i tā mātou tu’anga nō te ‘ōronga’anga moni i roto i tā mātou putuputu’anga- tei runga te ‘akapapa’anga nō te patinga i te kupenga ‘ātui roro uira.

Tē vā ua nei mātou nō te ‘ōronga atu i te tauturu nā runga i te terepōni,‘īmere mē kore i roto i te tū tangata/mata ki te mata.

Mē kā ‘inangaro tauturu koe nō kō mai ī tēta’i tangata ‘uri reo nō te ‘uri’anga i te au tuatua mei roto mai i te reo papa’ā i runga i tā mātou kupenga ‘ātui roro uira, tuku mai i te karere nā roto ī tō’ou ‘ūaorāi reo, ka mataora rava mātou i te tauturu iā koe.

info@foundationnorth.org.nz

Mē kore, ka rauka iā koe i te rīngi mai ‘ia mātou i runga i te terepōni

Terepōni Tūtaki-kore 0800 272 878 mē kore (09) 360 0291, mē kore

Tātā mai kia mātou i kō i te Foundation North, PO Box 68-048, Victoria St West, Auckland 1142 mē kore ‘akakī i te tu’anga pēpa i runga i te kupenga ‘ātui roro uira i konei

Te ‘ākara atu nei mātou nō te ‘ātui’anga atu kiā koe.

Meitaki Ma’ata/Kā Kite